Tư Vấn Nhà Đất

Không được mua quá 30% căn hộ trong một chung cư, vì sao?

Đối với cá nhân nước ngoài, dự thảo luật cho phép được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà

Cách tính phí chung cư theo diện tích thông thủy

Cụ thể nếu tính theo một đơn giá, tính theo diện tích tim tường thì diện tích căn hộ sẽ tăng lên và phí dịch

Phí chung cư thu theo diện tích thông thủy là bao nhiêu?

Khung giá sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Đối với trường hợp nhà chung cư chưa có Ban quản

Tìm hiểu quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Mặt khác, quy định tại Điều 68 của dự thảo Luật còn cho phép huy động vốn cho phát triển nhà ở đối với tổ

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định ra sao?

Chủ sở hữu nhà chung cư được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 117 của Luật này”. Thời

Vì sao không nên kinh doanh địa ốc tại khu vực nhạy cảm?

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện thêm dự án luật để trình Quốc